Adresseendring
Fyll ut mest mulig informasjon slik at vi enklest mulig kan finne deg og rette opp kontaktinformasjonen din.
Fyll inn opplysninger her
1000 tegn igjen

 

KPlogo2

Innenfor D.Ø.V's rikholdige organisatoriske struktur innehar Skydeselskabet Krut & Porcelain en helt sentral rolle som kulturbærende institusjon. Gjennom rike tradisjoner og et robust verdifundament tilføres såvel medlemmer som almenhet storartede åndelig og kulturelle stimulanser.

I løpet av en hektisk vintersesong gjennomføres et intenst program med regelmessige lerdueskydninger for å utvikle egenskaper hos medlemmene så som mot, handlekraft, viljestyrke og rådsnarhet. Stevnene ledsages av et formelt "After Shooting"-arrangement hvor det gis anledning til både åndelig utfoldelse og dypsindig refleksjon. 

Skydeselskabets styre:
Skydebas: Bente Jahrsengene
Adjutant: Arild Myrbråten
Pengeteller: Sven Næssø Karlsen
Skriver: Kjersti Llarena
Kruttkammerintendant: Knut Bjarne Hølen

M a t c h r e g l e r

1. Skytterne kjøper duer og skudd på standplassen

2. DØV sponser kastemaskin

3 Eventuelle overskudd tilfaller selskabets festkasse

4. Korrekt matchantrekk er sixpence og nikkers. Skyttere uten korrekt antrekk kan få redusert sine poeng.

5. Der skytes inntil to serier a 25 skudd (5x5) pr. stevne

6. Det føres journal gjennom hele sesongen. De tre beste sammenlagt møtes i finale ved sesongslutt. Det utdeles kun 1. premie hver sesong: Årets Skytterkonge.

7. Standplasskommandant kan gi ekstrapoeng for festlig antrekk, replikker eller spesielt sportslig og morsom atferd.

8. Det skytes kun på søndager. Antall dager bestemmes ved fellesbeslutning. Dagen avsluttes med After-Shootingarrangement, der øl eller kaffe serveres på slikt sted som Standplasskommandant på forhånd har gitt begrunnet redegjørelse for.

9. Sesongavslutning, og feiring av Skytterkongen, forsøkes lagt til en fredag. Avslutningsmiddagen skal bestå av lutefisk, øl og dram. Middagen finansieres av lagets kasse og suppleres av medlemmene ved behov. Årets Skytterkonge får i alle fall middagen gratis. Det er anledning til å medbringe ektefellelignende personer på den avslutttende GallaMiddag.

10. DØV's styre forespørres om tillatelse til å dekorere årets skytterkonge med en medalje som skal deles ut i Gildehallen før sommerferien.

KPDUCK3S

Vi noterer oss korrekt Matchantrekk, knickers og sixpence, med unntagelse av at sixpencen har knapp.
Jfr. Matchreglenes §4
.

[Kilde: Donald Pocket nr 190]

Styret

Arild Myrbråten, Kjersti Llarena, Bente Jahrsengene, Sven Næssø Karlsen, Knut Hølen

2023 Styret

Prisvinnere 2023

Storknuser, Arild Myrbråten, Konge Kjersti Llarena, Dyrevern Britt Næssø Andersen

2023 Gildeh. Bente 4

 

Kongelaget 2023

Arild Myrbråten, Kjersti Llarena, Bente Jahrsengene, Steinar Strand og Bjørn Ove Hansen

2023 Kongelaget

Gallaskydning 2023 2023 Gallaskyting

Kongelaget 2022

2022 Kongelaget

 

Gallaskydning 2022

2022 Gallaskydning

 

Konge 2022 - Arild Myrbråten

2022 Årets Konge Arild Myrbråten

 

Storknuser 2022 - Harals Holst

2022 Storknuser Harald Holst

 

Dyrevernprisen
Christian B. Olsen

2022 Dyrevernsprisen Christian B. Olsen

 

 

Konge 2019 - Odd Olsen

2019 Konge Odd Olsen

 Gallafinalen 2018

 

Skydeselskabets styre 2019:

Styret fra Høst 2018

 

 Av Skydeselskabets stolte historie:

Gallafinalen 2017

Gallafinale 2017

ANJA Kongen 2017

Skytterkonge 2017

Kongelaget

Kongelaget 2017

2017 Premieutdeling Gildehallen

Premieutdeling i Gildehallen 2017

 

K P Gallafinale 2016

Gallafinale 2016

 

Skytterkonge 2016 Sven

Skytterkonge 2016

 

K P Kongelaget 2016 

Kongelaget 2016

 

GallaFinale 2015

Gallafinalen 2015

Skytterkonge2015 
Skytterkongen 2015

kongelag2015
Kongelaget 2015


WKP2014
GallaFinalen 2014

WKP2014konge
Kongelaget, GallaFinalen 2014

WKP2009
GallaFinalen 2009

WKP2009konge
Kongelaget, GallaFinalen 2009

WKP2005
GallaFinalen 2005

WKP2002B
GallaFinalen 2002

WKP2001
GallaFinalen 2001

WKP2000
GallaFinalen 2000

WKP1999
GallaFinalen 1999

WKP1998
Gallafinalen 1998

WKP1997

Den første GallaFinale i 1997

KPBIL1

Allerede De Første Skyttere var sterkt opptatt av sikkerhet

KPgr 96

Urfolket:  "De Første Skyttere", 1996

 

SFbBox by psd to wordpress