Adresseendring
Fyll ut mest mulig informasjon slik at vi enklest mulig kan finne deg og rette opp kontaktinformasjonen din.
Fyll inn opplysninger her
1000 tegn igjen

Artikkelsamling og dokumentasjon...

Nedenfor er det samlet en del artikler om øl og alkoholpolitiske spørsmål fra ulike kilder, både forskningsrapporter og pressestoff. Hensikten er å samle dokumentasjon som tilførerer flere nyanser enn den nokså ensidige propagandaen fra avholds- og byråkratifronten! De fleste dokumentene er i PDF-format, og det er nødvendig med Adobe Reader for å kunne lese dokumentene, (kan lastes ned gratis).  Listen nedenfor angir tittel på dokumentet med link, utgiver, publiseringsår og et kort sammendrag.

 

 The Effects of Moderate Beer Consumption  

Utgitt av 'The Brewers of Europe' i 2008.
Engelsk. Heftet gir et sammendrag av aktuell vitenskapelig litteratur om moderat alkoholkonsum, med hovedvekt på øl. En rekke hesemessige effekter er undersøkt, og litteraturlisten inneholder 142 kildehevisninger til fagfellevurderte vitenskapelige publikasjoner.

 

Øl og sundhed  - en errnæringsfaglig rapport

Utgitt av Bryggeriforeningen Faxehus i mai, 2012.
Dansk, skrevet av Per Brændgaard, cand.scient. i human ernæring. Redaksjon: Per Sten Nielsen. Rapporten gjegir vesentlige deler av den vitenskapelige litteratur og øl og sunnhet. Formålet er å vurdere den ernæringsmessige betydning av å nyte øl i moderate mengder, - dvs innenfor grenseverdiene fastsatt av den danske Sundhedsstyrelsen. Et stort antall internasjonale referanser.

 

 Fri Flyt - SIRIUS-rapport 1/12

Utgitt av Statens institutt for rusmiddelforskning i 2012. 
Norsk undersøkelse om 'Bartenderes møte med berusede gjester'. Rapporten er basert på et feltarbeide utført av K.Buvik & B.Baklien, i samarbeide med skuespillere under besøk på skjenkesteder i Oslo.  Litteraturlisten inneholder 55 referanser.

 

Studenter og rusmidler, SIRIUS-rapport 4/07

Utgitt av Statens institutt for rusmiddelforskning i 2007.
Rapport fra prosjekt om studenters bruk av rusmidler utført i 2006, med en bredt anlagt spørreundersøkelse til 1655 studenter. Dette er sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse fra 1997. Det er angitt 81 referanser.

 

Drik tre glas øl om dagen...

Publisert av 'Videnskab.dk i 2012.
Dansk. Skrevet av Jeppe Wojcik, om helsemessige og ernæringsamessige fordeler med å bytte ut rødvinsglasset med med en kold øl for middelaldrende og eldre! Utdrag av rapporten 'Øl og Sundhed' og den internasjonale konferansen 'Øl og ernæring' avholdt på Købehavn Universitet.

 

Øl er bra for benbygningen

Publisert av Morthen Myhre i 2009.
Kort sammendrag av en spansk studie om benskjørhet publisert i ernæringstidsskriftet The Nutrition, om positiv effekt av moderat inntak av øl på benbygning hos kvinner.


15-åringer - hvem drikker?

Publisert av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring i 2010.
Utdrag: En undersøkelse av tiendeklassinger i Oslo 2009. Tormod Øia og Åse Strandbu. NOVA Rapport 2010
Denne undersøkelsen er gjennomført på oppdrag fra Oslo kommune − gjennom Byrådsavdeling for velferd og sosiale tjenester og Rusmiddeletatens kompetansesenter. Spesielt er det fokusert på de unges bruk av alkohol. Undersøkelsen inngår samtidig i en større europeisk studie som kalles Youth in Europe. Utvalget består av i alt 1895 respondenter på tiende klassetrinn. Litt i overkant av 40 prosent av de unge har drukket øl siste måned. Øl er den mest vanlige alkoholdrikken fulgt av rusbrus. To av tre har drukket alkohol i løpet av livet, mens 43,6 prosent har drukket siste måned. Like mange gutter som jenter har drukket siste måned. Tendensen går likevel i retning av at jenter drikker oftere.

 

Beer in Health and Disease Prevention

Publisert av Academic Press/Esevier 2009
Redigert av: Victor R. Preedy, Department of Nutrition and Dietetics, King’s College London, London, UK .
Meget omfattende sammenstilling av en rekke vitenskapelige publikasjoner om emnet. 1100 sider.

 

Virkninger av økt tilgjengelighet på alkohol. SIFA-rapport 2/94

Publisert av Statens Institutt for for alkohol- og narkotikaforskning i 1994.
En undersøkelse av virkningene av åpning av vinmonopolutsalg i Sogn og Fjordane. Av Ragnar Hauge og Arvid Amundsen. Spørreundersøkelse og analyse av resultater.

 

Health effects of moderate beer consumption

Publisert av Brewers Association of Canada i 2009.
Sammendrag av 147 vitenskapelige publikasjoner om positive helseeffekter på en rekke ulike områder ved moderat konsum av øl. 28 leseverdige sider.

 

Silicon, Ethanol and Connective Tissue health: A Case for Moderate Beer Consumption?

Professor Jonathan J Powell MRC HNR, Elsie Widdowson Laboratory:Fellow, Hughes Hall College, University of Cambridge i 2011.
- Beer is a potential major source of dietary silicon as absorbable orthosilicic acid.
- Moderate beer consumption appears to address bone health from two sides: promotion of bone formation (silicon) and inhibition of bone resorption (ethanol).

 

 

SFbBox by psd to wordpress